job news- வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்.(பகுதி..2)

அன்பின் நண்பர்களுக்கு...  உங்கள் வரவேற்ப்புக்கு நன்றி.. ஒரு வாராத்துக்கு பிறகான நேர்முகம் என்றால்  பிளாக் படித்து விட்டு செல்ல வசதியாக இருக்கும்... நானும் ரெண்டு மூன்று சேர்த்தே போடும் கட்டாயத்தில் இருக்கின்றேன்.. அதனால் ஒப்பனிங் இருப்பதை ஒரு வாரத்துக்கு முன்னே மெயில் அனுப்பினால் அதனை பப்ளிஷ் பண்ண வசதியாய் இருக்கும்....பகிர்வுக்கு நன்றி....

For a global class career in eCommerce, Business Process & Support

We are looking to recruit progressive and talented young job aspirants for chat and email based (NON VOICE) global customer support. The offices are at the heart of the city and pure day shift.

WHO CAN APPLY
Fresher and 2010 pass outs can apply! | Career path not meant for Engineers.
Students undergoing distance education / part time college can apply.

LOCATION, SHIFT, LEAVE & VACATION
Location – Alwarpet, Chennai | Shift – 7.00 AM to 4.00 PM | Roaster system with 6 days off per month & 18 days per annum of vacation after training.

PACKAGE
Our typical pay package on completion of training is 8500 + Performance Incentives + Food subsidy (worth 1500). We are an equal opportunity employer. 7am to 12noon part time positions are also available. One month training is provided with stipend based on skills.

KEY SKILLS
- Good English Communication (Verbal & Written)
- Basic knowledge of Internet & Customer Service
- Typing - 30 WPM
- Clarity of thought, hard work with discipline

SELECTION PROCESS
We shortlist candidates for written test and personal interview based on responses to the questions below:

eMail HR@RediSolve.com with:
1. Reply to the 2 questions below
2. Send your resume to present your customer service skills

QUESTION 1: We would like to test how good you are on finding information on the web.

Please visit http://www.amazon.com/help and let us know, how will Amazon customer service respond to the below scenario.

Customer has ordered a T-Shirt for a friend and the order was wrong on delivery. The recipient received a “large†T-Shirt instead of the “Small†size ordered. The recipient has contacted customer and informed him of the goof up. Customer contacts customer services and wants the issue to be resolved.

Please write a detailed response on how customer services at Amazon will solve the issue for the customer. Visit http://www.amazon.com/help before you respond to this question.

QUESTION 2: 2 years from now, where do you want to be in your career?

For any clarifications, please write to us at HR@RediSolve.com.

IMPORTANT
1. Applications/Mails received without answers to the above questions will not be considered
2. All communication from RediSolve will be through email. Please be sure to check your emails regularly.

ABOUT REDISOLVE
We are a US - India Transnational Software Engineering & IT (SE & IT) & Business Process Solutions Management (BPSM) organization. We have a good spread of customers in the US and Europe and are professionally managed per global standards. Please visit www.RediSolve.com for more information about us.

Regards,

Shekhar / Bhanu Priya
Peopleware Team
HR@RediSolve.com

Please click on the Job below to view the details of the job for which you are being contacted.
Day Shift No...(0-1 yrs) for RediSolve,Chennai

==============================================================

Hi Jackie,

Please find Techmahindra’s Offcampus recruitment for B.Sc., graduates.

Thanks,
Sivakumar.

OFFCAMPUS 2009 & 2010
 Dear All,

We are initiating Off Campus recruitment of B.Sc. (CS, IT, Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Electronic, Electrical) / BCA / BCS graduates of 2009 and 2010.

We look forward to your support in recommending suitable candidates as per details given here under.

Eligibility Criterion
Candidates should have graduated in the year 2009 and 2010 with a consistent academic performance of Minimum 60 % & above at X, XII & Graduation (relax able to 55% & above at any one of the levels).

Only 1 year gap is allowed in between courses.

Graduation should be completed within the stipulated time allocated by respective University. Any gap during the course will not be considered.

Courses
1.                   BSC
*                   Computer Science
*                   Physics, Chemistry, Mathematics
*                   Statistics
*                   Information Technology
*                   Electronics
*                   Electrical

2.                   BCA

3.                   BCS

Compensation
Selected Candidates will be offered salary of Rs.1.44L pa.  They will be put through initial training of 3 months and will be confirmed only after successful completion of the training. They will be required to sign a bond of Rs.1 Lakh for 2 years on joining.

Please note that we will not be considering any other discipline or pass outs from any other batch apart from the ones mentioned above.

Selection Process

1.                   CVs are to be forwarded to bscfreshers@techmahindra.com or bscfresher@techmahindra.com  along with the spread sheet format attached. Incomplete entries & resumes sent directly to recruitment team or any one else will not be considered.
2.                   Last date for receiving the resume is  COB (6pm IST)-Tuesday, 15th February`2011.
4.                   CV’s will be shortlisted based on the criterion & intimation will be forwarded to candidates directly at least 1 week in advance, to appear for Aptitude tests / Interviews
5.                   Candidates will be called to join from a merit list which will be prepared based on Academic, Aptitude Test & Interview performance of candidates. Communication to this effect will be sent to candidates by e-mail directly.
6.                   Those offered will be required to join within 1 – 2 weeks of selection at Pune and Noida for training & subsequent posting. Not joining on given date and location will be considered as rejection.
6.                   No queries with members of the Recruitment team regarding any of the referred case(s) during the selection process will be entertained.
7.                   Candidates need to carry following documents (original + photocopy) at the time of test / interview.
8.                   There will be not reward against this referral.

Mandatory Documents required to be carried by candidate for test / interview
A.                   Hard copy of Resume
B.                   Originals & Photocopies of Mark sheets and Certificates of 10th and 12th Std.
C.                   Photocopies of Mark Sheets (all semesters) and Degree certificate(s) of Graduation applicable
D.                   Photocopy of Passport  or  acknowledgement copy of  Passport application
E.                   3 Photographs

Regards
Resource Management Group 
===================================================================
Dear Mr. Jackie,

Plz. publish this job opening in your blog.

Thanks

Ram

***

Needed about 6 male/female computer literates for a newly started BPO company @ Chennai.

Age : No limitations
Experience : Preferrable. But freshers also welcome
 • Computer knowledge / Fast typing 
 • Programmers also welcome
 • Part time / Full time jobs available
 • Candidates in / around KK Nagar, Ramapuram, Ashok Nagar preferred
 • There are 2 shifts available : Day 10 to 6 and night 10 to 6. Please specify in your application which shift you are ready to work. (Male candidates). For female candidates only day shift!
 • No work at home positions available. So don't contact us.
 • Direct candidates only apply. No intermediatory persons.
 • Selected candidates will be called up for interview on 1st week of March.
 • Send your CV with full details along with the salary expected to : YourFavouriteJob at gmail.com
 • ================================================================Top Petrochemicals Corp (SAUDI)
Manufactures Chemicals, Chemical Products, Petrochemical Products, Raw Materials & Finished-Products.
Interviews in Progress Now !!!Fast Selection ! Visas Ready !! Immediate Flights !!! 
06  CHEMICAL ENGINEERS Degree (Chemical Engg). Solve practical problems in manufacture & use of products. Consult with Chemists at many points during their work.  Do Experiments & Calculate Temperature & Pressure to be expected during an Industrial process.  Devise ways to make Products from Raw Materials & ways to convert one material into another useful form. Chemical Engineers can make processes more cost effective or more environmentally friendly or more efficient.

06  MECHANICAL ENGINEERS
Degree(Mechanical Engg).  Manage & Execute Mechanical Projects within specified time & utilizing available resources. Should have knowledge of Mechanical Design Calculations, Codes & Standards related to Piping, Static Equipment Design & ASME Boiler & Pressure Vessel & TEMA Codes. Experience in (i)preparing Technical Specifications & evaluating offers of Mechanical Static Equipment. (ii) SAP Project Systems & Materials Modules. (iii)Knowledge of installation of Vessels, Columns, Compressor Skids, Special Equipment Skids, Internals of Vessels / Columns, Lube Oil Skids, Valves, Filling Columns / Vessels with molecular sieves etc, Cold Boxes, Pump Skids, Heat Exchangers & Turbine Skids. Machine based Alignment & Coupling Alignment of Pumps, Compressors & Turbines. Testing & Commissioning.  Experience in Refinery / Petrochemical / Oil & Gas / Power Plant Construction Projects.
06  ELECTRICAL ENGINEERS 
Degree (Electrical Engg).  Providing Technical back up & support to Maintenance sections in Electrical Equipment & Power & Distribution Network Maintenance. Trouble shooting & providing advice & assistance to resolve Electrical problems, providing Engineering & Design input for Plant Modifications, Monitoring preventive maintenance programs & should be familiar with Engineering Codes, Electrical Specifications, International Codes & Standards.   Ability to read & interpret Engineering Electrical Drawings, Schematics & Manuals, fair report Writing skills, fair spoken & written English. Ensures that all maintenance work & activities affecting quality, safety, health & environment are carried out in accordance to the requirements of ISO Standards. 
04  LABORATORY TECHNICIANS
Degree in Chemistry.  Analysis of Petrochemical Raw materials, Products & By-Products To perform all testing activities of the Quality Lab related to  Finished product samples, In-process samples as per  established test methods & other samples, as assigned by the Quality Engineer. Perform  physical inspection of  finished product packages to make sure that correct material is delivered to  customer with proper packing. Calibrate Laboratory Test Instruments as per approved calibration method & calibration schedule, to make sure reliability of analytical results. Monitor stock levels of laboratory chemicals & consumables & inform regularly to  quality engineer. Report any abnormalities related to  samples & testing to production & to quality engineer. General housekeeping of laboratory & maintenance of quality records.  Good basic knowledge of Chemistry & thorough knowledge of analytical testing of industrial chemicals.

2…

..2..

06  CHEMICAL TECHNOLOGISTS Diploma (Chemical Engg OR Mechanical Engg).  Design Equipments & develop Processes for manufacturing chemicals & related products utilizing principles & technology of chemistry, physics, mathematics, engineering & related physical & natural sciences. Conduct research to develop new & improved chemical manufacturing processes.  Ability to troubleshoot, research, develop, document, setup & maintain new processes in  laboratory. 
06  UTILITY OPERATORS
Diploma (Chemical Engineer OR Mechanical Engg).  Operate or control compressors, reactors & related chemical process equipment during rest periods, lunch hour, or emergency, performing duties of regular operators as directed by operators or supervisory personnel.  Perform tasks such as assisting operator in turning valves to control flow of materials, setting equipment controls at specified readings, gauging tank levels & recharging equipment with fresh catalytic agents.  Operating, Monitoring & Controlling Plant Facilities in his area of responsibility in accordance with supervisory instructions & in conformity to standard operating procedures.  Responsible for general care & Maintenance of equipment & must inform administration of any necessary major repairs.  Operator must keep work area clean & safe.
06  FIELD OPERATORS
High School / Secondary School. On-The-Job trained above 3 years experience in Industrial Plant.  Operate & adjust production facilities as directed by General Operator/Senior Operator within designated limits to ensure maximum recovery/Injection on assigned shift. Take instructions from Shift Supervisor & coordinate with Panel Operator, Plant start up & shut down activities, Start up of Compressor, Pumps, Heater etc. Maintain hygiene, quality & safety standards as out lined in Company procedures & directed by Regulatory Authority, Ensure standard operating procedures are being followed during the shift to carry out routine operations of all major equipments, Control the plant in emergency & assist shift supervisor, Attend to simple & minor jobs like: Plant up keep, Housekeeping, Attend minor leaks, gland leaks flange leak etc, Isolate relevant equipments for performing maintenance before handing over. Check & ensure the readiness of equipment before putting it back into service. 
EXPERIENCE 3 YEARS & ABOVE FOR ALL THE ABOVE VACANCIES

APPLY TODAY !  RUSH NOW !! CONTACT US IMMEDIATELY !!!
Courier / Speed Post Clear, Readable Xerox / Hard Copies (2 Sets) of  :i) Latest, Updated Biodata / CV / Resume, ii) Xerox Copies of Qualifications & Experience Certificates, iii) Xerox Copy of Passport, iv)  Passport Size Colored Photographs (3 Nos.)
FAX / EMAIL US :
GOLDSTAR   ENTERPRISE
(Skill Evaluation Engineers – International Placement Consultants)
316, Dalamal Tower , Nariman Point, Free Press Journal Road , Mumbai 400 021
Tel. : 022 – 40024537 / 40024538   Cell : 093210 - 23672 / 093231- 43237
Fax : 022 – 22843146 Email : finejobs@goldstarindia.in / fastjobs@goldstarindia.net
 
=====================
பிரியங்களுடன் 
ஜாக்கிசேசகர்.

3 comments:

 1. thnx a lot for sharing this useful info.

  ReplyDelete
 2. Thank you for sharing more Job details and help our Tamil society to get Good Jobs throughout the world!
  Looking for your continuous efforts..,
  Best Wishes
  Sai Gokulakrishna.

  ReplyDelete

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner