கலைஞர் இல்லாத முதல் கோபாலபுரம் பிறந்தநாள்
ஆமாய்யா.... அந்த ஆள் செத்து இன்னும் ரெண்டு மாசம் வந்தா  ஒரு வருஷம் ஆவப்போவது... அவர் இல்லாத முதல் கோபாலபுரம் பிறந்தநாள்.

சன்னுக்கு ஏது சண்டேன்னு  சொல்றது போல.... அந்த ஓய்வறிய சூரியனுக்கு என்றும் விடுமுறையே இல்லை...அவரு செத்துட்டா போல ஒரு பீலிங் எல்லாம் எனக்கு இல்லைவே இல்லை...

எனக்கு மட்டும் இல்லை எந்த திமுககாரனுக்கு அவர் எங்களை  எல்லாம் விட்டு போய் விட்டார் என்ற பீலிங்க இல்லவே இல்லை.. பின்ன ஒக்காலி வாழும் வரலாறேன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க...


Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner