இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள். 2016


சுஜாதா சொன்னது போல தீபாவளி என்பது புது கைவெச்ச பனியன் போட்டுக்கொண்டு ஃபோன் பேசும் நாளாகி பலவருடங்களாகிறது என்று சொன்னதை நண்பர் ரசனை ஸ்ரீராம் நினைவு கூர்ந்து இருந்தார்…

========

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner